top of page
Yma mae gennym ein clustogau Dyluniedig Tapestri Cymreig Newydd ar gael mewn Pum lliw, mae'r rhain ar gael yn Sgwâr 46 x 46 cm ac mae maint petryal 32 x 52 cm yn cael ei fesur gan y pad clustog yn fewnol. Mae'r ffabrig o ffabrig mesur trwm o ansawdd uchel sy'n addas ar gyfer ystod o ddodrefn cartref a chlustogwaith. Mae'r lliwiau'n fywiog a byddant yn ychwanegu'r ychydig bach o liw at unrhyw gartref. Gellir personoli'r rhain hefyd. Os yw'n well gennych ddim clustogau wedi'u personoli. ychwanegwch y gair plaen yn y blwch testun.

Print Tapestri Cymraeg Worded

PriceFrom £5.50
  • Dim ond mewn 7 diwrnod o'u prynu mewn pecynnu gwreiddiol y derbynnir ffurflenni yn ôl heb unrhyw ddiffygion na difrod.

    Os oes gennych unrhyw ymholiadau, mae croeso i chi gysylltu â ni.

    • Yn ôl y ffabrig sy'n cynhyrchu gellir golchi hwn ar olchiad oer heb fod yn uwch na 30 Gradd.
    • Dim ond yn unol â'n labeli yr ydym yn argymell DRY CLEAN, os yw'r cynhyrchion yn cael eu golchi ni allwn fod yn gyfrifol am unrhyw ddiffygion sy'n digwydd.
    • Nid ni yw'r ffabrig sy'n cynhyrchu.
bottom of page